Kurs dla dogoterapeutów

Zgodnie z zapowiedziami zapraszamy na kurs dla przyszłych dogoterapeutów, którego jesteśmy współorganizatorami. Szczegóły szkolenia w obszernej informacji poniżej:

Dogoterapia jest obecnie bardzo prężnie rozwijającą się formą terapii wspomagającej. Najczęściej jej odbiorcami są dzieci, ale coraz popularniejsze stają się również zajęcia z psem dla seniorów, w domach opieki, szpitalach. W dogoterapii najważniejsze jest współdziałanie terapeuty, czyli przewodnika psa, oraz dobrze przygotowanego czworonoga. Przewodnik musi umieć poprowadzić zajęcia tak, by były one ciekawe dla odbiorców, niosły ze sobą określony przekaz edukacyjny i/lub terapeutyczny, bardzo ważne jest również, by dbać w czasie ich trwania o dobrostan psa. Należy wiedzieć, jaką rolę spełnia pies podczas zajęć, jak je poprowadzić, jakie scenariusze zajęć mogą być przydatne. Pies natomiast musi posiąść konkretne umiejętności, które są konieczne, aby zajęcia były bezpieczne i atrakcyjne.

Dla osób, które swoją przyszłość chciałyby związać z dogoterapią stworzyliśmy kurs „Dogoterapia – zajęcia z udziałem psa”.

Kurs podzielony jest na bloki tematyczne. Jego celem jest przygotowanie psa do egzaminu psa terapeutycznego, a także przygotowanie przewodników pod kątem odpowiedniej współpracy z psem podczas zajęć, znajomości i umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć z udziałem psa, umiejętności pracy z własnym psem pod kątem dbałości o jego dobrostan.
Część ogólna kursu przeznaczona jest dla przewodników z psami. Przyjmujemy psiaki w każdym wieku, aby jednak mogły być dopuszczone do kursu konieczne jest przeprowadzenie testu predyspozycji psa (Uwaga! Celem kursu nie jest praca nad posłuszeństwem psa i ćwiczenie podstawowych komend, lecz rozwijanie posiadanych umiejętności pod kątem uczestnictwa psa w zajęciach z zakresu dogoterapii i przygotowania do egzaminu psa terapeutycznego, dlatego też pies musi znać podstawowe komendy).
Drugą częścią kursu są bloki szkoleniowe w zakresie wiedzy teoretycznej na temat dogoterapii. Możliwość uczestnictwa w poszczególnych blokach zależna jest od posiadanego przez przewodnika wykształcenia kierunkowego (bądź jego braku).

Część ogólna (przewodnik plus pies) – zakres zagadnień:
– przygotowanie psa do egzaminu części ogólnej,
– umiejętności przydatne na zajęciach: jak je rozwijać i kształtować,
– dobrostan psa: ile może pracować pies, sygnały uspokajające, stres u psa,
– sztuczki.
Cena: 800 zł.
Czas trwania 8 godzin zegarowych.
Zajęcia odbywać się będą w środy o godz. 17.00 od 5.06.2019.

Blok I – Pies Wizytujący (5 godzin zegarowych). Szkolenie bez udziału psów.
Blok przeznaczony jest dla wszystkich osób, które nie posiadają wykształcenia kierunkowego i chcą pracować w szpitalach, domach seniora, ośrodkach opieki, prowadzić zajęcia z zakresu bezpiecznych zachowań przy psie i szerzące wiedzę kynologiczną. Podczas zajęć skupimy się na przygotowaniu w zakresie przydatnych scenariuszy zajęć, pomysłów na zajęcia z Psem Wizytującym.
Cena: 500 zł.
Terminy zajęć: 12.06.2019 i 10.07.2019 (każdorazowo 2,5 godziny zajęć).

Blok II – Pies Edukacyjny (5 godzin)
Blok przeznaczony jest dla osób z wykształceniem kierunkowym pedagogicznym bądź psychologicznym. Blok bez udziału psa. Zakres zagadnień:
– przydatne scenariusze zajęć, pomysły na zajęcia z psem w zakresie pracy edukacyjnej w placówkach oświatowych,
– specyfika i umiejętności przydatne podczas pracy z grupą dzieci.
Cena: 500 zł.
Terminy zajęć: 19.06.2019 i 24.07.2019 (każdorazowo 2,5 godziny zajęć).

Blok III – Pies Terapeutyczny (5 godzin)
Blok przeznaczony jest dla osób z wykształceniem kierunkowym pedagogicznym, psychologicznym, medycznym. Blok bez udziału psa. Zakres zagadnień: przydatne scenariusze zajęć, pomysły na zajęcia z psem podczas terapii różnych schorzeń, praca z dzieckiem z określonymi dysfunkcjami, elementy integracji sensomotorycznej.
Cena: 500 zł.
Terminy zajęć: 17.07.2019 i 14.08.2019 (każdorazowo 2,5 godziny zajęć).

Kurs zakończony jest Egzaminem Psa Terapeutycznego (dla przewodników z psami) z zakresie wybranej specjalności przed komisją zewnętrzną (egzamin odbędzie się 24.08.2019).
W przypadku psów poniżej 12-go miesiąca życia w ramach egzaminu przeprowadzany będzie Test Predyspozycji z pełnym opisem przez komisję zewnętrzną.
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia danego szkolenia.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfYLhwfhZOB-T5Kqy…/viewform

Szczegóły: www.instytutdogoterapii.pl