Kurs Zaawansowany

2


Kurs zaawansowany przeznaczony jest dla psów dorosłych, które kontynuują pracę po szkoleniu Podstawowe Posłuszeństwo lub Kursie Średniozaawansowanym.

DSC09878

Na szkolenie zapraszamy psy po ukończonym szkoleniu Podstawowe Posłuszeństwo lub Kursie Średniozaawansowanym (decydujący jest aktualny poziom umiejętności psa).

Podczas kursu wprowadzamy nowe, coraz bardziej skomplikowane komendy i umiejętności, które następnie przepracowujemy podczas licznych zajęć w warunkach miejskich i terenowych.

Szkolenie realizowane jest w ramach kursu grupowego (maksymalnie 6 psów na grupie).

Zajęcia prowadzimy według autorskiego programu szkoleniowego, w zależności od warunków w ciepłej, dużej sali szkoleniowej (lub ogrzewanym namiocie) albo na ogrodzonym (ponad 2 tys m2) placu szkoleniowym.

Podczas kursu nie tylko uczymy komend, ale pracujemy nad wychowaniem i partnerską relacją między przewodnikiem i psem.

13434950_1652861835038128_7455028169513232408_n

Kurs składa się z 8 spotkań, które trwają 1-1,5 godziny zegarowej.

W ramach kursu odbywają się także spotkania terenowo- miejskie (możliwość realizacji tej lekcji zależy od aktualnych uwarunkowań epidemiologicznych i przepisów prawnych).

Kurs zakończony jest egzaminem, po którego zaliczeniu otrzymujecie Państwo imienny certyfikat ukończenia kursu.

Cena kursu:  800 zł.

Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na naszej stronie internetowej. Po zgłoszeniu konieczna jest płatność zaliczki 100 zł do 7 dni od przesłania zgłoszenia. Gwarantuje to pełną rezerwację miejsca na kursie (numer konta wysyłany jest w automatycznym mailu potwierdzającym rezerwację. Brak wpłaty zaliczki do 7 dni powoduje anulowanie zgłoszenia). Kolejne raty można realizować poprzez płatność całości kwoty na I zajęciach (wówczas obowiązuje zniżka 5% od ceny kursu) lub w ratach na 2 i 4 zajęciach.

 

13407309_1659730477684597_3947060399997344929_n

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, w stałym dniu.

Czas trwania kursu: 2,5 miesiąca.

12993328_1614452945545684_103154300706418595_n

Zniżki:

– 5% rabatu dla psów adoptowanych ze schronisk,

– 5% rabatu w przypadku jednorazowej płatności za kurs na I zajęciach,

– 10% rabatu dla kursantów PSIKUrSa (absolwentów któregokolwiek z naszych kursów),

Rabaty nie łączą się.

DSC09864

Program kursu:

W ramach zajęć realizowane są następujące zagadnienia:

przywołanie komendą noga dwoma sposobami,

aport, w tym aport regulaminowy,

komendy na odległość,

komendy Trzymaj i Puść,

przywołanie przerywane,

komenda odejdź i start,

wysyłanie kierunkowe,

nagroda odłożona,

praca węchowa: zguba wsteczna (poszukiwanie zagubionych przedmiotów),

praca nad świadomością własnego ciała konieczna do realizacji trudniejszych elementów sztuczkowych.