Rally Obedience

ico_rally_o

Kurs Rally – Obedience – Posłuszeństwo na Luzie

Sport ten łączy ćwiczenia posłuszeństwa z agility. Drużyna przewodnik i pies mają za zadanie pokonać tor złożony z szeregu ćwiczeń-stacji, podobnych do tych w tradycyjnym obedience.

companion22

Rally Obedience (Rally-O) zostało stworzone, aby kształtować pozytywną relację między przewodnikiem a psem, opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Celem Rally-O jest zachęcenie do pracy z psami wszystkich, zarówno osób dorosłych sprawnych fizycznie jak i niepełnosprawnych fizycznie (również na wózkach inwalidzkich), młodzież czy dzieci i sprawdzenie się podczas zawodów Rally-O.

Przewodnik może mówić, chwalić, zachęcać psa. Kolejność i opis ćwiczeń wskazują tabliczki umieszczone na torze zaprojektowanym przez sędziego.

companion21

Kurs składa się z 9 lekcji. Kształtować bęziemy umiejętności z poziomu klasy 1-2.

Maksymalna ilość psów uczestniczących w kursie: 6.

Czas trwania lekcji: 1 godzina zegarowa.

Cena kursu grupowego: 400 zł (za każdego uczestniczącego w kursie psa). Płatność po 3 i 5 zajęciach (dwie raty).

companion16

WARUNKIEM REZERWACJI MIEJSCA NA KURSIE JEST WPŁATA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 50 zł (odliczana od całkowitej ceny kursu) DOKONANA PO PRZESŁANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO! Zaliczka bezzwrotna.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, zawsze w tym samym dniu (takim jak dzień rozpoczęcia kursu).

companion13

Zniżki:

– 5% rabatu dla psów adoptowanych ze schronisk,

– 10% rabatu dla kursantów PSIKUrSa (absolwentów któregokolwiek z naszych kursów),

– 20% rabatu dla psów adoptowanych z Fundacji Boksery Niczyje.

Rabaty nie łączą się.

companion17

Szkolenie Rally – O służy zarówno przygotowaniu psa do udziału w zawodach jak również poprawę i wykorzystanie komend przydatnych w życiu codziennym.

Szersze informacje na stronie: www.rally-o.pl, regulamin: http://rally-o.pl/strona_regulamin.html

Rally-O jest sportem dla każdego opiekuna psa, który szkoli go aby mieć dobrze wychowanego i szczęśliwego psa.

Szkolenie Rally – O zakłada przygotowanie psa do występu na poziomie klas 1-3. Każda klasa wymaga opanowania nowych, przydatnych w życiu codziennym umiejętności.

Zajęcia Rally – O są dedykowane dla wszystkich psów posiadających umiejętności z zakresu Podstawowego Posłuszeństwa (zapraszamy do udziały psy po kursach: Podstawowe Posłuszeństwo, Dorosły Przedszkolak, Kurs Zaawansowany PT). Podczas treningów będziemy doskonalić i poszerzać nabyte umiejętności.

Event Not Found!