Terapia zachowań psów

Doradca behawioralny lub inaczej zoopsycholog

pomaga opiekunom psa w nawiązaniu właściwej więzi z czworonogiem, pomaga znaleźć przyczyny jego niepokojących lub niepożądanych zachowań i tworzy program, który pomoże w ich rozwiązaniu.

Od wielu lat pracujemy z psami. Duże doświadczenie zdobyliśmy pracując z psami schroniskowymi, które trafiały do azylu z powodu różnorodnych problemów z zachowaniem. Wielokrotnie doradzaliśmy przyszłym właścicielom jak pracować z psiakiem, aby problemy ustały. Pracujemy również z psami agresywnymi.

Koszt konsultacji: 150 zł (plus koszty dojazdu w przypadku konsultacji poza Ośrodkiem Szkoleniowym PSIKUrS).

Konsultacje są przeprowadzane w terminie indywidualnie ustalanym z właścicielem.

Terapia zachowań psów to nie tyle szkolenie, lecz raczej znalezienie źródła problemu i eliminacja lub zredukowanie niepożądanego zachowania. Nie uczymy psa konkretnych komend – tworzymy za to satysfakcjonującą dla obydwu stron relacje.

Konsultacje odbywają się w domu właściciela lub w środowisku, w którym występują niepożądane zachowania. Poprzedzone są wnikliwym, długim wywiadem. Poszukujemy źródła problemu a następnie tworzymy program resocjalizacyjny.

Zgłoszenia są przyjmowane są pod numerem telefonu 662-801-401 lub drogą mailową: biuro@psikurs.pl

Terapia zachowań psów jest szczególnie wskazana, gdy pies ma problemy z:

agresją

lękiem separacyjnym (niszczenie, szczekanie, wycie pod nieobecność właściciela)

załatwianiem potrzeb fizjologicznych w domu

lękliwością.