Labrador Duke w ‚Wielkim mieście’

Praca z psem powinna być dobrze zaplanowana i dostosowana do możliwości adaptacyjnych. Środowisko, w którym pracujemy z naszym pupilem powinno być urozmaicone, a rozproszenia powinny być wprowadzane stopniowo.
Duke to roczny labrador, który od samego początku jest szeroko i rozsądnie socjalizowany, a praca nad współpracą z Przewodnikiem planowana jest z uwzględnianiem różnego rodzaju rozproszeń i urozmaiceń.
Tym razem trening zaplanowany został w warunkach miejskich (park miejski).
Wyzwania stawiane przed Przewodnikiem i Psem zakładały pracę przy kaczkach ?– tutaj celem było zobojętnienie na ich obecność (oczywiście z uwzględnieniem dobrostanu kaczek). Kolejnym zadaniem był przejazd tramwajem ?. Uwzględniliśmy także chwilowy odpoczynek w klimatyzowanym pomieszczeniu, z wykorzystaniem odłożenia użytkowego. ?

? dla Przewodnika – Alina i labradora Duke’a za wspaniałą współpracę, oraz konsekwentne dążenie do obranego celu. ??